Naše služby zahrnují vypracování odhadů a znaleckých posudků pro ocenění Vašich nemovitostí. Působíme v Brně a po celém Jihomoravském kraji.

Zpracujeme odhad tržní ceny nemovitosti, veškerých druhů pozemků, ocenění rodinného domu, bytu, rekreační chaty a chalupy, garáže, lesních porostů, nebytové jednotky, bytového domu, budov a hal a dalšího nemovitého majetku, včetně věcných břemen a práva stavby.

Naše služby  - Odhad tržní hodnoty nemovitosti
Odhad tržní hodnoty nemovitosti

Ve spolupráci se soudním znalcem nabízíme znalecké posudky podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a platné prováděcí vyhlášky. Nemovitosti oceňujeme v současném stavu, po rekonstrukci nebo v rekonstrukci. (Včetně případně provedené modernizace, přístavby, vestavby či nástavby, novostavby, ve výstavbě i budoucí stavby podle stavebních projektů a položkových rozpočtů.)

Dle účelu odhadu nebo znaleckého posudku používáme pro ocenění moderní metody a to zejména nákladové, výnosové a komparativní metody nebo jejich kombinace.

Dále vypracováváme daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, a daňové přiznání k dani z nabytí nemovité věci, podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., včetně určení směrné hodnoty k této dani.

Znalec i odhadce mnohdy bývají totožné osoby. Ve většině případů mají stejné vzdělaní i kvalifikaci, používají stejné nebo podobné metody a způsoby ocenění. Jejich správná volba však vždy záleží na účelu posudku/odhadu.

V mnoha případech bývá postup odhadce i znalce podobný nebo stejný. Můžou dospět i ke stejným výpočtům, ale zde je nutné zdůraznit, že pokud stačí pouze „odhad hodnoty nemovitosti“, bývá odhad většinou mnohem levnější. Kvalita zpracování bývá na úrovni znaleckého posudku jen zde chybí váha kulatého razítka soudního znalce.

Ovšem zde mluvíme o kvalifikovaných (certifikovaných) odhadcích majetku. Ti svoji činnost vykonávají na základě splnění podmínek odborné způsobilosti, podle zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a ne rádoby samozvaných odhadcích. Například někteří realitní makléři, kteří se snaží naši činnost suplovat a většinou nemají k této činnosti odbornou způsobilost a ve spoustě případů by tuto činnost neměli nabízet a ani vykonávat.

Naše služby oceňujeme v sekci ceník odhadů, kde naleznete vzorové ceny. U klientů se snažíme každou poptávku kalkulovat individuálně dle Vašich potřeb.

Pro výběr z našich služeb klikněte na následující odkazy: