Neustále se vzděláváme a snažíme se vzdělávat i budoucí odhadce a soudní znalce. Znalosti a zkušenosti z praxe přenášíme do teoretických publikací ke vzdělávání současných i budoucích kolegů. Proto pravidelně publikujeme nové poznatky, výsledky naší práce a výzkumu v oblasti oceňování věcí nemovitých, na národní i mezinárodní úrovni.

Seznam našich dosavadních výsledků:

2024

 • BRANDEJS, D.; KLIKA, P. The environmental aspect of tourism and recreation also affects the value of residential properties. In Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand!. Proceedings of the 15th Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2024. s. 322-326. ISBN: 978-80-7509-962-4.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

2023

 • BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Public recreation and tourism are aspects that affect not only the environment. In 14th Conference on Public Recreation and Landscape Protection – With Environment Hand in Hand?. Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand?. Křtiny: Mendel University in Brno, 2023. s. 212-216. ISBN: 978-80-7509-905-1. ISSN: 2336-632X. Detail | WWW
 • BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Vlastnosti okolí jsou také cenotvorné faktory kulturních památek s rezidenční funkcí. ExFoS 2023 – XXXI. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství 31 st International Scientific Conference of Forensic Engineering. Expert Forensic Science 2023. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2023. s. 138-148. ISBN: 978-80-214-6133-8. Detail | WWW
 • BRANDEJS, D.; KLIKA, P.; FRANCOVÁ, K. Architektonický styl není příliš významným cenotvorným faktorem. Soudní inženýrství, 2023, roč. 2022, č. 3-4, s. 72-78. ISSN: 1211-443X. Detail | WWW
 • BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Sustainable architecture from the point of view of the pricing factors of national cultural monuments. In Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. 22. Vienna, Austria: SGEM WORLD SCIENCE GmbH, 2023. ISBN: 978-619-7603-52-1. ISSN: 1314-2704. Detail | WWW
 • BRANDEJS, D. Vliv architektonického slohu na hodnotu bytových jednotek v památkově chráněných budovách. XV. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2023. s. 62-70. ISBN: 978-80-214-6165-9. Detail | WWW
 • BRANDEJS, D. Vliv turistiky na ceny bytových jednotek v Českém Krumlově. XV. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2023. s. 54-61. ISBN: 978-80-214-6165-9. Detail | WWW
 • BRANDEJS, D.; KLIKA, P.; FRANCOVÁ, K. Nejvýznamnější cenotvorné faktory kulturních památek s rezidenční funkcí. Soudní inženýrství, 2023, roč. 2023, č. 34 (1), s. 32-39. ISSN: 1211-443X. Detail | WWW
 • BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Nejen historický odkaz ovlivňuje hodnotu kulturních památek, ale například i vzdálenost od zastávky nebo k základní škole. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023. s. 1-3. Detail | WWW

2022

 • KLIKA, P.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; DOLEŽALOVÁ, M.; VAŘECHOVÁ, M. Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou – tornádem. TZB-info, 2022, roč. 2022, č. 5, s. 1-13. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW
 • BRANDEJS, D. Cestovní ruch ovlivňuje hodnotu bytových jednotek. Soudní inženýrství, 2022, roč. 33, č. 2, s. 17-22. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW
 • KLIKA, P.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; DOLEŽALOVÁ, M.; VAŘECHOVÁ, M. Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou – tornádem. ExFoS 2022, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. s. 184-196. ISBN: 978-80-214-6033-1.
  Detail
 • BRANDEJS, D.; VAŘECHOVÁ, M. Vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu nemovitých věcí v ČR, při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí. ExFoS 2022, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. s. 152-165. ISBN: 978-80-214-6033-1.
  Detail
 • BRANDEJS, D. Vyhodnocení nejvýznamnějších cenotvornýchh faktorů ovlivňujících tržní cenu rezidenčních nemovitostí, nemovitých kulturních památek. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2022. s. 87-92. ISBN: 978-80-214-6063-8.
  Detail | WWW
 • BRANDEJS, D. Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2022. s. 81-86. ISBN: 978-80-214-6063-8.
  Detail | WWW
 • BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Vyhodnocení vlivu cestovního ruchu na tržní hodnotu nemovitých věcí při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW
 • BRANDEJS, D. Turisté ženou ceny realit vzhůru. Ale i naopak. Mladá Fronta DNES, 2022, roč. 1, č. 1, ISSN: 1210-1168.
  Detail | WWW
 • BRANDEJS, D. Příliv turistů zvyšuje ceny bydlení, zjišťují vědci. Ale platí to i naopak Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/ceny-bydleni-nemovitosti-turisticky-ruch-vyzkum-jizni-morava-jihomoravsky-kraj.A220727_674467_brno-zpravy_krut. Brno: MAFRA a.s., 2022. s. 1-3.
  Detail | WWW
 • BRANDEJS, D. TORNÁDO – Rok poté II.díl. Praha: TZB-info, 2022.
  Detail | WWW
 • BRANDEJS, D.; VAŘECHOVÁ, M.; KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V. Public recreation is an environmental aspect affecting not only the environment. In Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand…. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2022. s. 259-263. ISBN: 978-80-7509-831-3. ISSN: 2336-6311.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně
 • VAŘECHOVÁ, M.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; SCHMEIDLER, K. The importance of cultural monuments in the valuation contex. In 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria: 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 2022. s. 933-940. ISBN: 978-619-7603-28-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

2021

 • TALPOVÁ, M.; HÁVA, K.; VAŘECHOVÁ, M.; HLAVINKOVÁ, V.; BRANDEJS, D. Fragments of nature within urbanization. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. první. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2021. s. 218-221. ISBN: 978-80-7509-779-8. ISSN: 2336-6311. Detail | WWW
 • VAŘECHOVÁ, M.; BRANDEJS, D. Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí. Sborník konference Junior forensic science Brno 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstí, 2021. s. 190-195. ISBN: 978-80-214-5963-2. Detail | WWW

O dosavadní činnosti si také můžete více zjistit zde…