Neustále se vzděláváme a snažíme se vzdělávat i budoucí odhadce a soudní znalce. Znalosti a zkušenosti z praxe přenášíme do teoretických publikací ke vzdělávání současných i budoucích kolegů. Proto pravidelně publikujeme nové poznatky, výsledky naší práce a výzkumu v oblasti oceňování věcí nemovitých, na národní i mezinárodní úrovni.

Seznam našich dosavadních výsledků:

2022

 • BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Vyhodnocení vlivu cestovního ruchu na tržní hodnotu nemovitých věcí při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399. Detail | WWW
 • BRANDEJS, D. Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2022. s. 81-86. ISBN: 978-80-214-6063-8. Detail | WWW
 • BRANDEJS, D. Vyhodnocení nejvýznamnějších cenotvornýchh faktorů ovlivňujících tržní cenu rezidenčních nemovitostí, nemovitých kulturních památek. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2022. s. 87-92. ISBN: 978-80-214-6063-8. Detail | WWW
 • BRANDEJS, D.; VAŘECHOVÁ, M. Vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu nemovitých věcí v ČR, při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí. ExFoS 2022, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. s. 152-165. ISBN: 978-80-214-6033-1.Detail
 • BRANDEJS, D. Cestovní ruch ovlivňuje hodnotu bytových jednotek. Soudní inženýrství, 2022, roč. 33, č. 2, s. 17-22. ISSN: 1211-443X. Detail | WWW
 • VAŘECHOVÁ, M.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; SCHMEIDLER, K. The importance of cultural monuments in the valuation contex. In 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria: 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 2022. s. 933-940. ISBN: 978-619-7603-28-6. ISSN: 1314-2704. Detail | WWW
 • KLIKA, P.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; DOLEŽALOVÁ, M.; VAŘECHOVÁ, M. Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou – tornádem. TZB-info, 2022, roč. 2022, č. 5, s. 1-13. ISSN: 1801-4399. Detail | WWW
 • BRANDEJS, D.; VAŘECHOVÁ, M.; KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V. Public recreation is an environmental aspect affecting not only the environment. In Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand…. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2022. s. 259-263. ISBN: 978-80-7509-831-3. ISSN: 2336-6311. Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně
 • KLIKA, P.; BRANDEJS, D.; HLAVINKOVÁ, V.; DOLEŽALOVÁ, M.; VAŘECHOVÁ, M. Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou – tornádem. ExFoS 2022, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. s. 184-196. ISBN: 978-80-214-6033-1.Detail

2021

 • TALPOVÁ, M.; HÁVA, K.; VAŘECHOVÁ, M.; HLAVINKOVÁ, V.; BRANDEJS, D. Fragments of nature within urbanization. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. první. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2021. s. 218-221. ISBN: 978-80-7509-779-8. ISSN: 2336-6311. Detail | WWW
 • VAŘECHOVÁ, M.; BRANDEJS, D. Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí. Sborník konference Junior forensic science Brno 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstí, 2021. s. 190-195. ISBN: 978-80-214-5963-2. Detail | WWW

O dosavadní činnosti si také můžete více zjistit zde…