Ceník odhadů - www.trznicena.com
Tržní cena odhadu nemovitosti

Předem upozorňujeme, že ceník odhadů při oceňování nemovitostí je čistě orientační a liší se podle složitosti zakázky.

Komentář k ceníku

Ceník odhadů a posudků je pouze orientační. Každé ocenění je velice specifické, poněvadž všechny oceňované nemovitosti se nenacházejí na stejných místech, v okolí nemovité věci je rozdílná občanská vybavenost, dopravní dostupnost, v některých místech jsou veškeré inženýrské sítě a je možnost jejich napojení a jsou dokonce i místa, v dnešní moderní době, kde nenalezneme žádné dostupné inženýrské sítě. Dále jsou pozemky v nezáplavových oblastech, ale i v záplavových zónách 5, 10, 20, 50 a 100leté vody.

Mimo výše uvedené, jsou pozemky bez staveb, pozemky zastavěné stavbami, pozemky jejichž součástí jsou stavby stejného, ale i jiného vlastníka, pozemky s právem stavby, pozemky, na kterých se nacházejí trvalé porosty, lesní porosty, studny, vrty, venkovní úpravy, stavby s přístavbou, vestavbou nebo nástavbou, které mají jiné stáří než původní část stavby, budovy modernizované, rekonstruované, rozestavěné a dokončené, ale i budoucí stavby.

Vzhledem k těmto skutečnostem musí každý odhadce nebo znalec posuzovat konkrétní oceňovanou nemovitost samostatně, zkoumat veškeré vlivy, které mohou mít zvyšující nebo snižující vliv na výslednou cenu a následně tento vliv zakomponovat do posudku.

Nelze tedy aplikovat ceník jednoznačně.

Poněvadž když si představíme pozemek, jehož součástí je stavba RD, bez venkovních úprav a jakýchkoliv dalších staveb na pozemku, bez garáže a bez trvalých porostů, a stejně tak si představíme úplně stejný pozemek, jehož součástí je stavba RD, s garáží, stodolu, hospodářským stavením, bazénem, venkovními úpravami, studnou, vrtem, trvalými okrasnými i ovocnými porosty, tak tento druhý pozemek je z hlediska zpracování mnohem složitější a náročnější a odhadce nebo znalec na něm stráví mnohem více času při zpracování, stejně tak i při místním šetření a zaměření nemovitosti.

Proto mají odhady a posudky, u konkrétních nemovitostí, rozdílné ceny. Chcete-li si vyžádat individuální nabídku ceny za zpracování ocenění, neváhejte nás kontaktovat. K vytvoření nabídky nám postačí sdělení katastrálního území, čísla listu vlastnictví a specifikace konkrétního druhu a počtu nemovitostí, včetně ostatních staveb a příslušenství.

Individuální ceny při dlouhodobé spolupráci

Pro banky, hypoteční a realitní kanceláře, developery a stavební společnosti poskytujeme individuální ceny a samozřejmě i množstevní slevy na základě dlouhodobé spolupráce.