Zde je nutné zdůraznit, že tento posudek je finančně mnohem náročnější než odhad. Znalecký posudek zpracovává soudní znalec. Tím je pouze osoba jmenovaná soudem nebo Ministrem financí podle Zákona č. 37/67 Sb. o znalcích a tlumočnících a podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/67 Sb. o provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Cena za vyhotovení znaleckého posudku se u nás stanovuje vždy individuálně po dohodě s klientem. Pro stanovení ceny posudků neexistují žádné normativy. Cenu ovlivňuje především druh nemovitosti a její rozsah, účel, pro který daný je daný posudek požadován a stav podkladů nutných pro vyhotovení posudku. Jsem fyzická osoba a nejsem plátcem DPH (daň z přidané hodnoty neúčtuji).

Příkladový znalecký posudek - bez údajů
Příkladový posudek – bez údajů

Na co použít informace ze znaleckého posudku?

  • Vždy ve sporu, který je předmětem soudního řízení
  • U vypořádání spoluvlastnických podílů soudní cestou
  • U vypořádání společného jmění manželů soudní cestou
  • Při stanovení daně z nabytí nemovitých věcí, nelze-li využít výpočet směrnou hodnotou
  • Rovněž doporučuji nechat si vyhotovit posudek před každou koupí nebo prodejem nemovitosti, abyste předešli nevýhodnému obchodu.

Znalecký posudek zpracovaný odborníkem

Pokud si necháváte zpracovat posudek u nás, tak máte jistotu, že se vyhnete nevýhodným transakcím s nemovitostmi. Vypracovaný posudek pozemku, domu, bytu vám dá jasnou představu o ceně, argument při jednání při koupi nebo prodeji nemovitosti. Součástí posudku jsou i další informace o stavu nemovitosti.

Pomocí posudku můžete předejít nevýhodnému obchodu a tvrzení různých zainteresovaných osob o výhodnosti koupi či prodeji dané nemovitosti. Osobně Vám pomohu probrat Vaši situaci a mohu nabídnout pomoc s dalším nákupem či prodejem nemovitostí. Mám řadu zkušeností ze svého předchozího působení v realitní agentuře a dobře rozumím Vaší situaci při koupi nebo prodeji nemovitosti.

Jak vypadá posudek?

Písemný posudek je svázán, jednotlivé strany jsou očíslovány a sešívací šňůra připevněna k poslední straně a přetištěná znaleckou pečetí, která obsahuje  státní znak, jméno znalce a obor pro který byl jako znalec jmenován. Na poslední straně je také připojena znalecká doložka, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.