Představení – David Brandejs

Zdravím, jmenuji se David Brandejs a narodil jsem se v Brně. Nejdříve jsem vystudoval povinnou základní a následně střední školu v oboru provoz a ekonomika dopravy, na střední průmyslové škole Edvarda Beneše v Břeclavi. Po dostudování jsem několik let, společně s rodinou, podnikal v mezinárodní kamionové dopravě, spedici a logistice, ve výrobě lihu a lihovin a v hostinské sféře. Po celosvětové ekonomické krizi v roce 2008 a následné v roce 2010 jsem se však rozhodl tuto činnost ukončit.

Dále jsem pracoval pro společnost Cargopass s.r.o., která je v současném portfoliu investiční společnosti DRFG a.s. na pozici obchodního zástupce – obchodního reprezentanta pro celou ČR a SR. Současně se zaměstnáním jsem se dále vzdělával a vystudoval Vysokou školu, na ekonomické fakultě, v oboru podnikové ekonomiky a managementu se specializací na zdaňování a finanční kontrolu. Po odchodu z této společnosti jsem následně působil v realitní kanceláři Century 21 Bonus Brno s.r.o., kde jsem se blíže seznámil s realitním oborem a získal cenné zkušenosti v oblasti prodeje, pronájmu a směny nemovitostí, včetně převodů nemovitostí, přepisu v katastru nemovitostí a taktéž včetně právních znalostí a zkušeností z této oblasti tržního hospodářství. V této chvíli jsem si uvědomil, jak je důležité, nutné a nepostradatelné, transparentní a kvalitní ocenění nemovitosti před následným prodejem, koupí nebo směnou.

Century 21 - David Brandejs
Century 21

Později jsem odešel za prací do zahraničí, kde jsem několik let pracoval zejména v Malajsii, ve městě Georg Town, ve státě Penang na ostrově Pulau Pinang, dále v Japonsku, ve městě Towada v prefektuře Aomori a v Yonezavě v prefektuře Jamagata, ve Francii v Lille v departementu Nord a v neposlední řadě v Anglii, v Londýně, Birminghamu a Coventry v hrabství West Midlands, a v Sheffieldu v regionu Yorkshire a Humbe.

Po návratu ze zahraničí jsem se rozhodl doplnit si své dosažené vzdělání a věnovat se oboru, který mne zaujal svojí specifičností, tvůrčí činností a maximální zodpovědností s důrazem na sebemenší detail. Nastoupil jsem proto na Ústav soudního inženýrství VUT v Brně na obor technického znalectví se specializací pro oceňování věcí nemovitých a úspěšně jsem absolvoval specializační studium pro soudní znalce a odhadce věcí nemovitých. Současně se studiem jsem pracoval jako asistent soudního znalce, kde jsem začal sbírat cenné prvotní zkušenosti a získal počáteční praxi v oboru.

Poté jsem oceňoval nemovitosti pro realitní kanceláře, developerské a stavební společnosti, prodávající a kupující, fyzické i právnické osoby a po získání certifikace oceňuji nemovitosti i pro potřeby bankovní, stavební spořitelny a kampeličky a ostatní finanční instituce a společnosti….

Následně jsem studoval na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, kde jsem vystudoval obor Management ve správě, zprostředkování a oceňování nemovitostí a obdržel jsem profesní titul MBA.

V současné době působím na pozici certifikovaného odhadce věcí nemovitých, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na oceňování věcí nemovitých a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné. Jsem certifikovaná osoba – certifikovaný odhadce věcí nemovitých, certifikovaný „CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM ÚSTAVU SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ“, dle certifikačního schématu a požadavků CS CON: 2015 a jsem způsobilý vykonávat, v oblasti působnosti, předepsané služby.

Svoji práci vykonávám pečlivě, zodpovědně a s maximální precizností. Za svoji práci ručím svým jménem pod kterým zde vystupuji a snažím se vždy o maximálně možnou spokojenost na straně klienta. 

Nadále se také vzdělávám, abych mohl být jmenován znalcem v oboru a proto jsem v současné době také studentem doktorského studijního programu – Soudní inženýrství, na Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně, v oboru oceňování věcí nemovitých. Zde na odboru znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí prohlubuji své znalosti a zkušenosti, které předávám v rámci přednášek studentům tohoto ústavu, spolupracuji a čerpám další potřebné a cenné zkušenosti od špičkových profesionálů a nejvyšších autorit v tomto oboru.

V současné době také působím na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně na pozici vědeckého pracovníka a rozvíjím zde své dosavadní znalosti a zkušenosti v oboru oceňování věcí nemovitých. Na Ústavu soudního inženýrství vzděláváme a vyučujeme budoucí inženýry, odhadce věcí nemovitých a soudní znalce…

Mimo výše uvedené jsem členem AZO – Asociace znalců a odhadců ČR, pod členským číslem 11 104.

Jsem David Brandejs.

Kvalifikace a certifikace