Daň z nemovitosti? Stali jste se vlastníkem nemovitosti nebo jste ji zásadně upravovali rekonstrukcí, přístavbou nebo nástavbou, přikoupili jste vedlejší (sousedův) pozemek? Jste povinni řešit daň k nemovitosti.

Daň z nemovitost - Profesionální zpracování přiznání k dani z nemovitostí
Daň z nemovitost – Profesionální zpracování přiznání k dani z nemovitostí

Nevíte se rady? Nechejte to na odbornících. My Vám vypracujeme daňové přiznání k dani z nemovitosti.

Daň z nemovitosti neboli daň z nemovitých věcí tvoří daň z pozemků, daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) a jednotky (byty nebo nebytové prostory).

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti má každý, kdo se v roce 2019 stal vlastníkem nemovitosti (darováním, děděním, nákupem, v dražbě, rozhodnutím soudu). A také ten, kdo v roce 2019 zásadněji upravoval nemovitost, kterou vlastnil a přiznal již dřív

Výše daně se odvíjí od velikosti obce, kde se nemovitá věc nachází. K výpočtu budete potřebovat znát její druh (zda se jedná o byt, dům nebo například zahradu), její výměru v metrech čtverečních, obec, ve které se nemovitá věc nachází a koeficient přidělený obci.

Daň z nemovitosti neboli z nemovitých věcí se platí do 31. května. Odvádí ji jak právnické, tak fyzické osoby, které vlastní nemovitost. Nepřesáhne-li částku 5 000 Kč, hradí ji do tohoto data. Je-li vyšší, můžete si ji rozdělit na dvě splátky. První uhradíte opět do konce května, druhou do 30. listopadu. Výjimku tvoří zemědělci a chovatelé ryb. Ti platí první splátku do 31. srpna a druhou do konce listopadu