Spolupracujeme s řadou partnerů, fyzickými i právnickými subjekty, kterým pomáháme při výkonech a službách v našem i jejich oboru. Pro partnery, poskytující realitní, finanční, hypoteční a daňové služby, včetně stavebních a developerských společností, zpracováváme odhady o ceně obvyklé, odborné posudky o ceně obvyklé, ve spolupráci se soudním znalcem zpracováváme znalecké posudky o ceně obvyklé a dále pro daňové účely vypracujeme znalecké a odborné posudky – ocenění cenou zjištěnou dle aktuálního cenového předpisu – oceňovací vyhlášky v současně platném znění, která je neustále, téměř každoročně novelizována. Partneři se kterými spolupracujeme jsou velmi známí na realitním, finančním i stavebním trhu, ale spolupráci nabízíme i menším realitním kancelářím a ostatním společnostem.

Mimo výše uvedené společnosti spolupracujeme i s notáři a notářkami, kteří jsou jmenovaní jako soudní komisaři, pro které vypracováváme odborné posudky o ceně obvyklé a odhady hodnoty nemovitostí, pro dědická řízení. Samozřejmostí mezi partnery je obrovská důvěra, dodržení předem stanovených termínů, kvalitní a profesionální vypracování posudků se zapracováním i těch sebemenších vlivů, které mohou mít snižující nebo zvyšující vliv na hodnotu oceňovaných nemovitostí. Další samozřejmostí u těchto partnerů je individuální cena za zpracování posudků na základě dlouhodobé spolupráce a vzájemné důvěře.

Naším cílem je včasné, kvalitní a profesionální zpracování veškerých posudků, transparentním způsobem a za použití všech dostupných moderních metod na straně jedné a spokojený zákazník na straně druhé, který se na nás v budoucnu opět obrátí a bude nám důvěřovat, poněvadž v oceňování nemovitostí jde mnohokrát i o mnohamilionové částky.

Máte zájem i vy o naše služby v oblasti oceňování majetku – věcí nemovitých a chcete i vy navázat dlouhodobější spolupráci a stát se našimi partnery? Není důležité, zda-li jste fyzická nebo právnická osoba, malá, střední nebo velká společnost, neváhejte nás kontaktovat. Určitě se dohodneme a těšíme se na případnou budoucí spolupráci právě s Vámi!!

Současní partneři se kterými si důvěřujeme a dlouhodobě spolupracujeme:

Prověřená realitní kancelář se sídlem v Praze se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Prověřená realitní kancelář s finančním a investičním poradenstvím se sídlem v Praze se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Prověřená kancelář s finančním a investičním poradenstvím se sídlem v Brně se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Prověřený Ateliér PKO s.r.o. se sídlem v Brně je společnost, jejímž oborem činnosti jsou pozemní komunikace a zpevněné plochy.

Prověřená realitní kancelář se sídlem v Brně se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Prověřená realitní kancelář s finančním a investičním poradenstvím se sídlem v Praze se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Prověřená kancelář s finančním a investičním poradenstvím se sídlem v Brně se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Prověřené realitní sdružení K domovu se sídlem v Praze se kterým také dlouhodobě spolupracujeme.

Vysokoškolský ústav na kterém působíme, zkoumáme cenotvorné faktory ovlivňující hodnotu věcí nemovitých, vzděláváme budoucí odhadce a znalce a publikujeme výsledky naších výzkumů a naší práce…

Asociace znalců a odhadců České republiky, z.s., které jsme dlouhodobý členové.