www.trznicena.com - často kladené dotazy
Tržní cena odhadu nemovitostí

Co potřebuji k ocenění nemovitosti?

Důležité podklady:

 • list vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí,
 • nabývací tituly – např. kupní nebo darovací smlouva

Další doplňující podklady k ocenění nemovitosti:

 • kopie katastrální mapy,
 • projektová dokumentace,
 • stavební výkresy, půdorysy nebo jiné plány,
 • kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad o stáří budovy, modernizaci či rekonstrukci,
 • doklady omezující vlastnická práva (věcná břemena, služebnosti, reálná břemena),
 • starší odhad nebo posudek.

Doplňující doklady pro dědické řízení:

 • číslo dědického řízení a spisová značka (přiděluje notář)
 • údaje zůstavitele
 • výpis z Katastru nemovitostí

Pokud si nevíte rady kde najít podklady nebo se někam zatoulali, kontaktujte nás, my si s tím již poradíme.

Jak dlouho trvá ocenění?

Ve většině případů dostanete vypracované ocenění do 5ti pracovních dnů, ale v naléhavých případech jsme schopni jej zpracovat do 48 hodin. Tuto skutečnost prosím oznamte bezodkladně přímo při objednávce ocenění nemovité věci. Děkujeme.

Co vše lze ocenit?

 • Veškeré druhy pozemků (stavební, zemědělské, zahrady, pole, louky, lesy, vinice, chmelnice, ostatní plocha … atd.),
 • Rodinné domy, rekreační chaty a chalupy,
 • Budovy a haly,
 • Bytové a nebytové prostory,
 • Vedlejší stavby, stodoly, kůlny, garáže, dřevníky, studny, venkovní úpravy,
 • Trvalé porosty, ovocné a okrasné,
 • Věcná břemena (služebnosti, reálná břemena),
 • Právo stavby,
 • Vodní plochy.

Jak probíhá místní šetření a je nezbytně nutné pro ocenění?

Ano, je to nezbytné a nelze vynechat. Žádnou nemovitost nelze ocenit bez její osobní prohlídky odhadcem nebo znalcem. Prohlídku v žádném případě nelze nahradit jen zasláním fotografií a popisu e-mailem. Posudky zpracované tímto způsobem ocenění bývají velice diskutabilní a neobjektivní. Můžete mít sebelepší fotografie, popis, seberychlejší internet, ale bez fyzické prohlídky-místního šetření nelze nemovitost objektivně posoudit a ocenit.

V průběhu prohlídky odhadce nebo znalec pořídí fotodokumentaci a zaměření objektu, zhodnotí aktuální technický stav, míru tzv. opotřebení a předpokládanou další životnost stavby. Dále se seznamuje s veškerými technickými aspekty a dalšími okolnostmi, které mohou mít vliv na tržní cenu nemovité věci.